ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για την εξέταση των εργαστηρίων που δε διδάχθηκαν κατά το ακαδ. έτ. 2017-2018

Λόγω τεχνικού προβλήματος της ηλεκτρονικής γραμματείας οι φοιτητές, ανεξαρτήτως εξαμήνου, που οφείλουν τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ εργαστήριο 
  •  ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εργαστήριο

μπορούν να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα e-class για το αντίστοιχο μάθημα έως 27/5/2018. 

Τα μαθήματα στο e-class θα εμφανίζονται ως εξής:

  • Προγραμματισμός ΙΙ [Ε] | Εξέταση στις 29/5/2018
  • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (που θα εξεταστεί την Τετάρτη 30/5/2018 και ώρα 13:00-15:00) (ITCOM560)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση και την εξέταση είναι να έχουν κατοχυρώσει τα παραπάνω εργαστήρια.

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Προγραμματισμός ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/5/2018 και ώρα 13:00 -15:00 στο Εργαστήριο ΕΕ1-2.

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Ψηφιακά ηλεκτρονικά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/5/2018 και ώρα 13:00-15:00 στην αίθουσα Α4.