ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Φοιτητικός διαγωνισμός διαπραγματεύσεων

 Συμμετοχή φοιτητών σε πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό διαπραγμάτευσης του Ο.Π.Α.