ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ημερίδα ενημέρωσης για Πρακτική Άσκηση φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ