ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

 Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 10 Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκαν (βλέπε συνημμένο αρχείο) οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων διδασκόντων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980.

Οι υποψήφιοι μη κάτοχοι διδακτορικού δεν αξιολογήθηκαν. 

Τυχόν υπομνήματα θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι και τη Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στη Γραμματεία του Τμήματος.