ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δύο θέσεις πρακτικής (Application Deployment Engineer, SQL Developer)

Δείτε το συνημμένο pdf. 

Συνημμένα:
Download this file (benefit-2017.pdf)Περιγραφή θέσεων1623 Kb