ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αξιολόγηση Τμήματος από σπουδαστές

Ακολουθούν τα ερωτηματολόγια θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους.