ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΑΔΙΠ - Οκτώβριος 2013)

Ακολουθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.