ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ε.Τ.Ε.Π.Όνομα Email Ώρες συνεργασίας με σπουδαστές
...
Δευτέρα 13:00-15:00 κατόπιν συνεννόησης
...
Πέμπτη 12:00-14:00, κατόπιν συνεννόησης