ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Liolios Grzegorzek
9136449010
...
www.mlodziekonomiscipte.pl/blog/3
Liolios